FB Financial Corp (FBK)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 596 354 610 426 618 080 417 493 370 312
Working capital w tys. USD 786 200 922 300 852 600 403 660 332 900
Rotacja kapitału pracującego 0,76 0,66 0,72 1,03 1,11

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $596 354K ÷ $786 200K
= 0,76


Analiza porównawcza

2022