FB Financial Corp (FBK)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 723 555 692 356 642 347 596 354 581 185 584 211 586 413 610 426
Property, plant and equipment w tys. USD 156 081 154 526 153 397 146 316 143 277 142 474 142 550 143 739
Rotacja aktywów trwałych 4,64 4,48 4,19 4,08 4,06 4,10 4,11 4,25

2023/Q3 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Property, plant and equipment
= $723 555K ÷ $156 081K
= 4,64


Analiza porównawcza

2023/Q3