FB Financial Corp (FBK)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 596 354 610 426 618 080 417 493 370 312
Aktywa razem w tys. USD 12 847 800 12 597 700 11 207 300 6 124 920 5 136 760
Rotacja aktywów razem 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $596 354K ÷ $12 847 800K
= 0,05


Analiza porównawcza

2022