Flagstar Bancorp, Inc. (FBC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 23 775 000 28 862 000 21 447 000 16 764 000 15 452 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 21 885 000 27 565 000 20 457 000 16 269 000 15 108 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,09 1,05 1,05 1,03 1,02

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $23 775 000K ÷ $21 885 000K
= 1,09


Analiza porównawcza

2021