First American Financial Corp (FAF)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 000 0 0 4 814 0
Aktywa razem w tys. USD 14 955 000 16 451 000 12 796 000 11 519 200 10 630 600
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 000K ÷ $14 955 000K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022