First American Financial Corp (FAF)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 987 000 8 978 000 9 486 000 10 087 000 10 596 000 10 356 600 8 814 910 8 101 230
Należności w tys. USD 812 000 1 256 000 1 171 000 1 162 000 1 017 000 1 093 560 1 139 220 1 151 840
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 595 000 11 363 000 10 731 000 10 537 000 9 555 000 10 515 100 9 582 840 8 891 800
Wskaźnik płynności szybkiej 1,02 0,90 0,99 1,07 1,22 1,09 1,04 1,04

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $8 987 000K + $812 000K) ÷ $9 595 000K
= 1,02


Analiza porównawcza

2022/Q4