First American Financial Corp (FAF)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 987 000 10 596 000 7 214 820 6 589 440 6 225 520
Należności w tys. USD 812 000 1 017 000 1 134 350 622 811 413 004
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 595 000 9 552 000 6 835 260 6 061 080 6 281 890
Wskaźnik płynności szybkiej 1,02 1,22 1,22 1,19 1,06

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $8 987 000K + $812 000K) ÷ $9 595 000K
= 1,02


Analiza porównawcza

2022