First American Financial Corp (FAF)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 10 596 000 7 214 820 6 589 440 6 225 520 5 378 300
Należności w tys. USD 1 017 000 1 134 350 622 811 413 004 349 757
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 555 000 6 835 260 6 061 080 6 281 890 5 469 810
Wskaźnik płynności szybkiej 1,22 1,22 1,19 1,06 1,05

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $10 596 000K + $1 017 000K) ÷ $9 555 000K
= 1,22


Analiza porównawcza

2021