First American Financial Corp (FAF)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 987 000 8 978 000 9 486 000 10 087 000 10 596 000 10 356 600 8 814 910 8 101 230
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 595 000 11 363 000 10 731 000 10 537 000 9 555 000 10 515 100 9 582 840 8 891 800
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,94 0,79 0,88 0,96 1,11 0,98 0,92 0,91

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $8 987 000K) ÷ $9 595 000K
= 0,94


Analiza porównawcza

2022/Q4