First American Financial Corp (FAF)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 11 023 000 12 841 000 9 624 640 8 698 210 8 105 650
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 595 000 9 555 000 6 835 260 6 061 080 6 281 890
Wskaźnik płynności bieżącej 1,15 1,34 1,41 1,44 1,29

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $11 023 000K ÷ $9 595 000K
= 1,15


Analiza porównawcza

2022