First American Financial Corp (FAF)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 221 000 7 086 670 6 202 060 5 747 840 5 772 360
Property, plant and equipment w tys. USD 506 000 445 132 442 014 457 840 439 569
Rotacja aktywów trwałych 18,22 15,92 14,03 12,55 13,13

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $9 221 000K ÷ $506 000K
= 18,22


Analiza porównawcza

2021