First American Financial Corp (FAF)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 605 000 9 221 000 7 086 670 6 202 060 5 747 840
Aktywa razem w tys. USD 14 955 000 16 451 000 12 796 000 11 519 200 10 630 600
Rotacja aktywów razem 0,51 0,56 0,55 0,54 0,54

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $7 605 000K ÷ $14 955 000K
= 0,51


Analiza porównawcza

2022