Extra Space Storage Inc. (EXR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 991 350 4 215 820 5 746 300 5 046 490 4 811 520
Aktywa razem w tys. USD 12 167 500 10 474 500 9 395 850 8 532 380 7 847 980
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,41 0,40 0,61 0,59 0,61

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $4 991 350K ÷ $12 167 500K
= 0,41


Analiza porównawcza

2022