Extra Space Storage Inc. (EXR)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 12 167 500 10 474 500 9 395 850 8 532 380 7 847 980
Kapitał własny w tys. USD 3 259 600 3 116 500 2 547 780 2 539 960 2 413 720
Wskaźnik dźwigni finansowej 3,73 3,36 3,69 3,36 3,25

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $12 167 500K ÷ $3 259 600K
= 3,73


Analiza porównawcza

2022