Extra Space Storage Inc. (EXR)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 859 487 826 466 481 073 419 287 414 566
Kapitał własny w tys. USD 3 259 600 3 116 500 2 547 780 2 539 960 2 413 720
ROE 26,37% 26,52% 18,88% 16,51% 17,18%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $859 487K ÷ $3 259 600K
= 26,37%


Analiza porównawcza

2022