Extra Space Storage Inc. (EXR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 036 150 835 193 648 065 633 753 588 896
Aktywa razem w tys. USD 12 167 500 10 474 500 9 395 850 8 532 380 7 847 980
Operacyjny ROA 8,52% 7,97% 6,90% 7,43% 7,50%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 036 150K ÷ $12 167 500K
= 8,52%


Analiza porównawcza

2022