Extra Space Storage Inc. (EXR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 92 868 71 126 109 124 65 746 57 496
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 490 780 1 176 510 593 810 338 054 0
Należności w tys. USD 85 937 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 579 150 1 947 790 177 138 156 646 146 658
Wskaźnik płynności szybkiej 0,65 0,64 3,97 2,58 0,39

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($92 868K + $1 490 780K + $85 937K) ÷ $2 579 150K
= 0,65


Analiza porównawcza

2022