Extra Space Storage Inc. (EXR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 669 580 1 247 640 702 934 403 800 57 496
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 579 150 1 947 790 177 138 156 646 146 658
Wskaźnik płynności bieżącej 0,65 0,64 3,97 2,58 0,39

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 669 580K ÷ $2 579 150K
= 0,65


Analiza porównawcza

2022