Extra Space Storage Inc. (EXR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 924 170 1 577 360 1 356 210 1 308 450 1 196 600
Property, plant and equipment w tys. USD 10 040 800 8 834 650 7 893 800 7 696 860 7 491 830
Rotacja aktywów trwałych 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 924 170K ÷ $10 040 800K
= 0,19


Analiza porównawcza

2022