Extra Space Storage Inc. (EXR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 924 170 1 577 360 1 356 210 1 308 450 1 196 600
Aktywa razem w tys. USD 12 167 500 10 474 500 9 395 850 8 532 380 7 847 980
Rotacja aktywów razem 0,16 0,15 0,14 0,15 0,15

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 924 170K ÷ $12 167 500K
= 0,16


Analiza porównawcza

2022