Essex Property Trust, Inc. (ESS)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 958 180 6 287 410 6 251 540 5 808 870 5 605 940
Aktywa razem w tys. USD 12 372 900 12 997 900 12 936 200 12 705 400 12 383 600
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,48 0,48 0,48 0,46 0,45

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $5 958 180K ÷ $12 372 900K
= 0,48


Analiza porównawcza

2022