Essex Property Trust, Inc. (ESS)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 408 315 488 554 568 870 439 286 390 153
Kapitał własny w tys. USD 5 716 370 5 993 600 6 000 410 6 220 430 6 267 070
ROE 7,14% 8,15% 9,48% 7,06% 6,23%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $408 315K ÷ $5 716 370K
= 7,14%


Analiza porównawcza

2022