Essex Property Trust, Inc. (ESS)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 1 606 810 1 440 560 1 495 750 1 460 160 1 400 050
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 606 810 1 440 560 1 495 750 1 460 160 1 400 050
Marża zysku ze sprzedaży brutto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 606 810K ÷ $1 606 810K
= 100,00%


Analiza porównawcza

2022