Essex Property Trust, Inc. (ESS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 33 295 48 420 73 629 70 087 134 465
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 80 755 64 964 47 340 40 935 39 439
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 380 318 388 645 356 034 342 313 314 960
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,30 0,29 0,34 0,32 0,55

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($33 295K + $80 755K) ÷ $380 318K
= 0,30


Analiza porównawcza

2022