Essex Property Trust, Inc. (ESS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 226 481 464 635 326 485 256 394 262 729
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 380 318 388 645 356 034 342 313 314 960
Wskaźnik płynności bieżącej 0,60 1,20 0,92 0,75 0,83

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $226 481K ÷ $380 318K
= 0,60


Analiza porównawcza

2022