Essex Property Trust, Inc. (ESS)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 606 810 1 440 560 1 495 750 1 460 160 1 400 050
Należności w tys. USD 103 045 341 033 195 104 134 365 71 895
Rotacja należności 15,59 4,22 7,67 10,87 19,47

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 606 810K ÷ $103 045K
= 15,59


Analiza porównawcza

2022