Essex Property Trust, Inc. (ESS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 606 810 1 440 560 1 495 750 1 460 160 1 400 050
Property, plant and equipment w tys. USD 10 839 000 11 094 600 11 313 800 10 894 700 10 611 200
Rotacja aktywów trwałych 0,15 0,13 0,13 0,13 0,13

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 606 810K ÷ $10 839 000K
= 0,15


Analiza porównawcza

2022