Equity Residential Properties Trust (EQR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 7 364 690 8 095 900 8 044 260 9 036 960 8 817 940
Aktywa razem w tys. USD 20 218 300 21 169 200 20 286 900 21 172 800 20 394 200
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,36 0,38 0,40 0,43 0,43

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $7 364 690K ÷ $20 218 300K
= 0,36


Analiza porównawcza

2022