Equity Residential Properties Trust (EQR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 53 869 123 832 42 591 45 753 47 442
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 605 854 791 196 466 004 449 590 438 952
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,09 0,16 0,09 0,10 0,11

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($53 869K + $0K) ÷ $605 854K
= 0,09


Analiza porównawcza

2022