Equity Residential Properties Trust (EQR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 53 869 123 832 42 591 116 999 116 313
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 605 854 791 196 466 004 449 590 438 952
Wskaźnik płynności bieżącej 0,09 0,16 0,09 0,26 0,26

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $53 869K ÷ $605 854K
= 0,09


Analiza porównawcza

2022