Equity Residential Properties Trust (EQR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 735 180 2 464 000 2 571 700 2 701 080 2 578 430
Property, plant and equipment w tys. USD 19 060 900 19 918 600 19 343 700 20 256 800 19 814 700
Rotacja aktywów trwałych 0,14 0,12 0,13 0,13 0,13

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 735 180K ÷ $19 060 900K
= 0,14


Analiza porównawcza

2022