Equity Residential Properties Trust (EQR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 735 180 2 464 000 2 571 700 2 701 080 2 578 430
Aktywa razem w tys. USD 20 218 300 21 169 200 20 286 900 21 172 800 20 394 200
Rotacja aktywów razem 0,14 0,12 0,13 0,13 0,13

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 735 180K ÷ $20 218 300K
= 0,14


Analiza porównawcza

2022