Equinix Inc (EQIX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 14 895 900 13 560 400 12 090 300 11 030 000 10 880 500
Aktywa razem w tys. USD 30 310 700 27 918 700 27 006 800 23 965 600 20 244 600
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,49 0,49 0,45 0,46 0,54

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $14 895 900K ÷ $30 310 700K
= 0,49


Analiza porównawcza

2022