Equinix Inc (EQIX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 500 820 1 891 310 1 695 300 1 536 360 1 379 100 1 799 730 1 757 220 1 609 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 656 865 514 313 471 894 263 204 492 832 394 880 407 856 141 934
Należności w tys. USD 778 858 812 769 780 404 869 156 792 101 726 382 684 642 846 685
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 695 990 1 608 940 1 607 010 1 605 950 1 781 140 1 683 370 1 833 580 2 024 750
Wskaźnik płynności szybkiej 2,32 2,00 1,83 1,66 1,50 1,74 1,55 1,28

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 500 820K + $656 865K + $778 858K) ÷ $1 695 990K
= 2,32


Analiza porównawcza

2022/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Equinix Inc
EQIX
2,32
Outfront Media Inc
OUT
0,82