Equinix Inc (EQIX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 536 360 1 609 400 1 879 940 610 706 1 440 790
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 263 204 141 934 137 280 153 114 86 350
Należności w tys. USD 869 156 846 685 848 307 740 975 695 071
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 605 950 2 024 750 2 157 860 1 515 070 1 242 730
Wskaźnik płynności szybkiej 1,66 1,28 1,33 0,99 1,79

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 536 360K + $263 204K + $869 156K) ÷ $1 605 950K
= 1,66


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Equinix Inc
EQIX
1,66
Outfront Media Inc
OUT
1,53