Equinix Inc (EQIX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 906 420 2 500 820 1 891 310 1 695 300 1 536 360 1 379 100 1 799 730 1 757 220
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 225 290 656 865 514 313 471 894 263 204 492 832 394 880 407 856
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 838 300 1 695 990 1 608 940 1 607 010 1 605 950 1 781 140 1 683 370 1 833 580
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,16 1,86 1,50 1,35 1,12 1,05 1,30 1,18

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 906 420K + $225 290K) ÷ $1 838 300K
= 1,16


Analiza porównawcza

2022/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Equinix Inc
EQIX
1,16
Outfront Media Inc
OUT
0,14