Equinix Inc (EQIX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 289 950 3 062 800 2 957 100 2 899 360 3 148 060 2 849 720 2 609 160 4 044 030
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 608 940 1 607 010 1 605 950 1 781 140 1 683 370 1 833 580 2 024 750 3 796 180
Wskaźnik płynności bieżącej 2,04 1,91 1,84 1,63 1,87 1,55 1,29 1,07

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 289 950K ÷ $1 608 940K
= 2,04