Equinix Inc (EQIX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 635 540 5 998 540 5 562 140 5 071 650 4 368 430
Aktywa razem w tys. USD 27 918 700 27 006 800 23 965 600 20 244 600 18 691 500
Rotacja aktywów razem 0,24 0,22 0,23 0,25 0,23

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $6 635 540K ÷ $27 918 700K
= 0,24