EPR Properties (EPR)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 5 758 700 5 801 150 6 704 180 6 577 510 6 131 390
Kapitał własny w tys. USD 2 535 720 2 618 040 2 630 580 3 005 800 2 865 020
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,27 2,22 2,55 2,19 2,14

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $5 758 700K ÷ $2 535 720K
= 2,27


Analiza porównawcza

2022