EPR Properties (EPR)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 204 810 85 033 7 495 156 091 296 028
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 2 535 720 2 618 040 2 630 580 3 005 800 2 865 020
Zwrot z kapitału całkowitego 8,08% 3,25% 0,28% 5,19% 10,33%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $204 810K ÷ ($0K + $2 535 720K)
= 8,08%


Analiza porównawcza

2022