EPR Properties (EPR)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 152 088 74 472 -155 864 178 107 242 841
Kapitał własny w tys. USD 2 535 720 2 618 040 2 630 580 3 005 800 2 865 020
ROE 6,00% 2,84% -5,93% 5,93% 8,48%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $152 088K ÷ $2 535 720K
= 6,00%


Analiza porównawcza

2022