EPR Properties (EPR)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 152 088 74 472 -155 864 178 107 242 841
Aktywa razem w tys. USD 5 758 700 5 801 150 6 704 180 6 577 510 6 131 390
ROA 2,64% 1,28% -2,32% 2,71% 3,96%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $152 088K ÷ $5 758 700K
= 2,64%


Analiza porównawcza

2022