EPR Properties (EPR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 215 626 63 061 -42 624 151 917 296 028
Aktywa razem w tys. USD 5 758 700 5 801 150 6 704 180 6 577 510 6 131 390
Operacyjny ROA 3,74% 1,09% -0,64% 2,31% 4,83%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $215 626K ÷ $5 758 700K
= 3,74%


Analiza porównawcza

2022