EPR Properties (EPR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Należności w tys. USD 53 587 78 073 116 193 86 858 98 369
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 981 580 2 964 320 3 871 380 3 336 060 3 266 370
Wskaźnik płynności szybkiej 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $0K + $53 587K) ÷ $2 981 580K
= 0,02


Analiza porównawcza

2022