EPR Properties (EPR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 981 580 2 964 320 3 871 380 3 336 060 3 266 370
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $0K) ÷ $2 981 580K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022