EPR Properties (EPR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 621 366 738 133 1 509 830 975 689 634 343
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 981 580 2 964 320 3 871 380 3 336 060 3 266 370
Wskaźnik płynności bieżącej 0,21 0,25 0,39 0,29 0,19

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $621 366K ÷ $2 981 580K
= 0,21


Analiza porównawcza

2022