EPR Properties (EPR)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 658 031 531 680 414 661 651 969 700 731
Należności w tys. USD 53 587 78 073 116 193 86 858 98 369
Rotacja należności 12,28 6,81 3,57 7,51 7,12

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $658 031K ÷ $53 587K
= 12,28


Analiza porównawcza

2022