EPR Properties (EPR)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 658 031 531 680 414 661 651 969 700 731
Working capital w tys. USD -2 360 214 -2 226 187 -2 361 550 -2 360 371 -2 632 027
Rotacja kapitału pracującego

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $658 031K ÷ $-2 360 214K
= —


Analiza porównawcza

2022