EPR Properties (EPR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 658 031 531 680 414 661 651 969 700 731
Property, plant and equipment w tys. USD 4 790 160 4 755 450 4 908 930 5 234 060 5 311 600
Rotacja aktywów trwałych 0,14 0,11 0,08 0,12 0,13

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $658 031K ÷ $4 790 160K
= 0,14


Analiza porównawcza

2022