EPR Properties (EPR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 658 031 531 680 414 661 651 969 700 731
Aktywa razem w tys. USD 5 758 700 5 801 150 6 704 180 6 577 510 6 131 390
Rotacja aktywów razem 0,11 0,09 0,06 0,10 0,11

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $658 031K ÷ $5 758 700K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022