Employers Holdings Inc (EIG)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 48 400 119 300 119 800 157 100 141 300
Kapitał własny w tys. USD 944 200 1 213 100 1 212 800 1 165 800 1 018 200
ROE 5,13% 9,83% 9,88% 13,48% 13,88%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $48 400K ÷ $944 200K
= 5,13%


Analiza porównawcza

2022